Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Mińsk Mazowiecki  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Mińsk Mazowiecki

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Mińsk Mazowiecki.

Mapa Geoportal Mińsk Mazowiecki

Dane urzędu

Urząd Gminy Mińsk Mazowieckiul. Chełmońskiego 14Mińsk Mazowiecki, 05-300

Tel: 25 7562500

Fax: 25 7562550

E-mail: gmina@minskmazowiecki.pl

Powiat: miński

Województwo: mazowieckie

Numer TERYT gminy Mińsk Mazowiecki: 1412112

Witryna: www.minskmazowiecki.pl

Władze lokalne: Wójt Antoni Janusz Piechoskisekretariat@umminskmaz.pl

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Mińska Mazowieckiego

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Mińsk Mazowiecki to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Mińsk Mazowiecki na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Mińska Mazowieckiego, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej, klikając w ten link!

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Mińska Mazowieckiego

Gmina Mińsk Mazowiecki w liczbach

Powierzchnia gminy Mińsk Mazowiecki*

112 km2

1225 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Mińsk Mazowiecki*

15 673 mieszkańców

494 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Mińsk Mazowiecki*

140 mieszkańców na km2

576 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Mińsk Mazowiecki

Geoportal Mińsk Mazowiecki prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Mińsk Mazowiecki

Jak powstał Geoportal gminy Mińsk Mazowiecki?

Geoportal Mińsk Mazowiecki powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Mińsk Mazowiecki, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Mińsk Mazowiecki umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Mińsk Mazowiecki

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Mińsk Mazowiecki?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Mińsk Mazowiecki;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Mińsk Mazowiecki;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Mińsk Mazowiecki;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Mińsk Mazowiecki;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Mińska Mazowieckiego.
Informacje na Geoportalu Mińsk Mazowiecki

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Mińsk Mazowiecki?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Mińsk Mazowiecki;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Mińsk Mazowiecki;
 • Rejestr MPZP Mińsk Mazowiecki;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Mińsk Mazowiecki;
 • Mapa Topograficzna gminy Mińsk Mazowiecki;
 • Mapa Solarna gminy Mińsk Mazowiecki;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Mińsk Mazowiecki;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Mińsk Mazowiecki

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Mińsk Mazowiecki?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Mińsk Mazowiecki.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Mińsk Mazowiecki łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Mińsku Mazowieckim. W zależności od wybranej kompozycji mapy Mińska Mazowieckiego zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Mińsk Mazowiecki, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Mińsk Mazowiecki oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Mińsk Mazowiecki. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Mińska Mazowieckiego możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Mińska Mazowieckiego. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Mińsk Mazowiecki. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Mińsk Mazowiecki.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Mińsku Mazowieckim.

  Geoportal gminy Mińsk Mazowiecki posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Mińsk Mazowiecki. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Mińsku Mazowieckim sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Mińsk Mazowiecki przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Mińsku Mazowieckim.

  W Geoportalu Mińsk Mazowiecki przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Mińsk Mazowiecki. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Mińsku Mazowieckim. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Mińsk Mazowiecki zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Mińsk Mazowiecki, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Mińsk Mazowiecki oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Mińsk Mazowiecki.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Mińsk Mazowiecki. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Mińsk Mazowiecki są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Mińsk Mazowiecki podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Mińsk Mazowiecki.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Mińsku Mazowieckim. W Geoportalu gminy Mińsk Mazowiecki udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Mińsku Mazowieckim wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Mińsk Mazowiecki.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Mińsk Mazowiecki. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Mińsk Mazowiecki dla mieszkańców

Geoportal Mińsk Mazowiecki jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Mińsk Mazowiecki. Na mapie Mińska Mazowieckiego sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Mińsk Mazowiecki mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Mińsk Mazowiecki. Korzystając z map Geoportalu gminy Mińsk Mazowiecki w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Mińsk Mazowiecki są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Mińsk Mazowiecki dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Mińsk Mazowiecki dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować